Veelgestelde vragen

De aal is toch beschermd?

De aal oftewel de Europese anquila anquila heeft een vermelding op de Cites 2 lijst. Dat wil zeggen dat de soort onder druk staat en de daarbij behorende aandacht verdient. Kort gezegd : als er geen maatregelen worden genomen kan de soort op de Cites 1 lijst komen.

 

De aal is toch bijna uitgestorven?

Als er geen maatregelen worden genomen kan de aal op de Cites 1 lijst komen. Dat houdt in dat deze direct met uitsterven bedreigd wordt. Elke vorm van het verder terug lopen van de soort moet direct worden voorkomen. Anders gezegd elke vorm van vangen, opsporen, dan wel doden (consumptie) zou dan per direct worden verboden.

Hoe is de regelgeving in Europa geregeld?

Europa (Brussel) heeft alle lidstaten de verplichting opgelegd om individueel een aal herstel plan te schrijven om er voor zorg te dragen dat de aal niet op de Cites 1 lijst komt te staan. Alle lidstaten hebben dit inmiddels gedaan en deze plannen zijn door ICES beoordeeld en  goedgekeurd. Deze plannen per lidstaat zijn thans ook van kracht.

Buiten die nationale herstel plannen om heeft Europa zelf ook een aantal maatregelen afgekondigd.

Het vissen op glasaal in sommige lidstaten is aan regels gebonden te weten:

Van het geschatte aanbod aan glasaal mag  35% gebruikt worden voor menselijke consumptie.

Van het geschatte aanbod aan glasaal moet 65% beschikbaar komen voor uitzet.

De soort mag binnen Europa vrij worden verhandeld en gegeten maar niet worden uitgevoerd.

Kan en mag ik nog aal eten?

Zoals al eerder aangegeven is er strikte regelgeving van toepassing op de visserij en de handel. De aal die beschikbaar is in de handel kunt u daarom met een gerust hart eten zonder de soort daarmee schade toe te brengen (individuele niet wetenschappelijk onderbouwde meningen daargelaten).