Garantie & klachten

Garantie
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten
We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@stoofaal.nl. We gaan er dan vanuit dat we er samen uitkomen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden  via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr .