Stand uitzetfonds

Stand Uitzetfonds

Verpakkingen Oma’s Stoofaal ® in 2024: 240 stuks x € 0,60 = € 144,00

Donaties 2024: € 32,00

Totaal in uitzetfonds 2024 per 14-04-2024: € 176,00

Van elke verkochte verpakking Oma’s Stoofaal ® wordt € 0,60 gereserveerd en jaarlijks wordt hier glasaal of pootaal voor aangeschaft en uitgezet. Bovenop onze reguliere uitzet.

Indien u een donatie wenst te doen ten aanzien van dat uitzetfonds is dat uiteraard ook mogelijk. Daarvoor is inmiddels speciaal een nieuwe stichting opgericht, te weten de Stichting Verbetering Visstand& Visserij, Biodiversiteit Noord-Holland. Uw donatie kunt u voldoen aan deze stichting met bankrekeningnummer NL96RABO 036 86 36 836 o.v.v. Donatie! Meer informatie op de website van de stichting.

Klik hier voor meer info:  SVVB NH – Stichting Verbetering Visstand & Visserij Biodiversiteit Noord Holland 

De stichting heeft per 04-01-2024 55 kg glasaal aan kunnen schaffen en uitgezet!

De stichting heeft per 31-01-2023 56 kg glasaal aan kunnen schaffen en uitgezet!

De stichting heeft per 05-02-2022 41 kg glasaal aan kunnen schaffen en uitgezet!

Totaal in uitzetfonds (2023) per 31-12-2023: BEDRAG € 2091,00, wat per die datum is overgemaakt aan de Stichting Verbetering Visstand& Visserij, Biodiversiteit Noord-Holland voor de uitzet in het voorjaar van 2024. Dat is al per 04-01-2024 gerealiseerd! Klik hierboven op de link van de Stichting hierboven voor meer informatie!. 

Totaal in uitzetfonds (2022) per 29-12-2022: BEDRAG € 2030,40 wat per die datum is overgemaakt aan de Stichting Verbetering Visstand& Visserij, Biodiversiteit Noord-Holland voor de uitzet in het voorjaar van 2023. Dat is al per 31-01-2023 gerealiseerd!  

Totaal in uitzetfonds (2021) per 29-12-2021: BEDRAG      € 2217,60 wat per die datum is overgemaakt aan de Stichting SVVB NH voor de uitzet in het voorjaar van 2022. Hetgeen per 05-02-2022 door de Stichting is uitgevoerd. 

Per 02-04-2021 is er door mij 350 kg jonge aal uitgezet, dit zijn 17.500 nieuwe ‘bewoners’ in de polder erbij. Volledig betaald door gelden uit het visuitzetfonds van de Stoofaalspecialiste ter waarde van € 4200,00. 

Per 2020 is helaas vanwege Covid-19 geen glasaal uitgezet. 

Per 20-03-2019 is door mij 20 kilo glasaal uitgezet t.w.v. € 3000,00 dankzij de verkoop van Oma’s Stoofaal ® en andere aalproducten én donaties.

Per 24-04-2018 is door mij 4 kilo glasaal uitgezet t.w.v. € 1440,00 dankzij de verkoop van Oma’s Stoofaal ® en andere aalproducten én donaties. Bekijk hierboven en hieronder de foto’s en links!.

Klik hier om het artikel te bekijken op de website Ons Dorp Jisp.