Stand uitzetfonds

Stand Uitzetfonds

Van elke verkochte verpakking Oma’s Stoofaal ® in de webshop wordt € 0,60 gereserveerd en jaarlijks wordt hier glasaal of pootaal voor aangeschaft en uitgezet. Bovenop onze reguliere uitzet.

Indien u een donatie wenst te doen ten aanzien van dat uitzetfonds is dat uiteraard ook mogelijk op de bankrekening met nummer NL47INGB0007957442 o.v.v. Donatie!

Uw naam wordt dan vermeld als donateur op onze website (tenzij u aangeeft hier geen prijs op te stellen).

Stand uitzetfonds:

Donaties 2019+ 2020: Met dank aan onder andere Dhr. Geerts, Fam. Rot, Dhr. R.M. Geerts, Jim Andriessen, de Amsterdamse fietsclub o.l.v. Jan de Jong, mw. Reina Brouwer, fam. de Vries en vele anderen, waaronder drie anonieme donateurs welke per kas in totaal € 5000,00 hebben voldaan! Nogmaals dank voor uw bijdrage:    €   5417,50

Aantal verkochte verpakkingen in 2019 en 2020:  5329 stuks  = € 3197,40

Aantal verkochte flesjes water 2019 en 2020: 172 stuks =       €  103,20

Totaal uitzetfonds 2019+2020                                €  8718,10 minus uitzet van 02-04-2021 € 4200,00 resteert nog een bedrag van € 4518,10. 

 

Aantal verpakkingen in 2021: 750 stuks        =           €   450,00

Donaties 2021                                                  € 117,50

Totaal in uitzetfonds (2021) per 18-04-2021: BEDRAG      € 567,50

Per 02-04-2021 is er door mij 350 kilo jonge aal uitgezet, dit zijn 17.500 nieuwe ‘bewoners’ in de polder erbij. Volledig betaald door gelden uit het visuitzetfonds van de Stoofaalspecialiste ter waarde van € 4200,00. 

Per 2020 is helaas vanwege Covid-19 geen glasaal uitgezet. 

Per 20-03-2019 is door mij 20 kilo glasaal uitgezet t.w.v. € 3000,00 dankzij de verkoop van Oma’s Stoofaal ® en andere aalproducten én donaties.

Per 24-04-2018 is door mij 4 kilo glasaal uitgezet t.w.v. € 1440,00 dankzij de verkoop van Oma’s Stoofaal ® en andere aalproducten én donaties. Bekijk hieronder de foto’s en links!.

Klik hier om het artikel te bekijken op de website Ons Dorp Jisp.